ภาพกิจกรรม

การประชุม ก.อบต.จ.ระยอง ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 17 กันยายน 2561
20 กันยายน 2561

 

วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมาย เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุม ก.อบต.จ.ระยอง ครั้งที่ 9/2561   ณ ห้องประชุมสิงห์บุราณุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง