ภาพกิจกรรม

การประชุม ก.ท.จ.ระยอง ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 20 กันยายน 2561
20 กันยายน 2561

 

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประชุม ก.ท.จ.ระยอง ครั้งที่ 9/2561   ณ ห้องประชุมสิงห์บุราณุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง