ภาพกิจกรรม

อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาครูและผู้ดูแลเด็กของ อปท.จ.ระยอง
24 กันยายน 2561

 

วันที่ (21 กันยายน 2561) นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาครูและผู้ดูแลเด็กของ อปท. จังหวัดระยอง ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ระยอง อ.เมืองระยอง โดยจังหวัดระยอง (สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดระยอง) ได้บูรณาการประชารัฐระหว่างภาครัฐ อปท. และเอกชน (กลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย) เพื่อร่วมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา/ครู ศพด.ได้มีการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งพัฒนาสมองส่วนหน้า (EF)