ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ส่งประกาศประมูลซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.แม่น้ำคู้
15 พฤศจิกายน 2560